Malby

Malba je technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad, zpravidla pomocí štětce. (V přeneseném slova smyslu znamená také produkt této činnosti). Od kresby se liší použitým nástrojem (štětec) a plošností, kterou je barva nanášena.

U uvedených prací je užito barev olejových nebo akrylových.

Pavel


Platan v Bartošovicích


Na štěrku


Portrét


Odpočinek na molu


Pohled z okna