Litografie

Litografie  (slovo pochází z řeckého slova lithos – kámen, grafein – psát) nebo také kamenotisk je tisková technika vynalezená roku 1796 Aloisem Senefelderem.

Kamenotisk je metoda tisku především na hladké povrchy.

Její podstatou je jemně vyhlazený kámen, druh vápence. Na jeho povrch se ručně mastnou tuší přenese kresba písma nebo obrazu.

Namaštěná místa přijímají mastnou tiskovou barvu, jsou to tedy místa tisknoucí. Místa netisknoucí se navlhčí vodou, aby barvu nepřijímala.

Pórovitý kámen přijímá jak mastnotu, tak i vodu. Při výrobě tiskové formy se tedy využívá vzájemné odpudivosti mastnoty a vody.

Uvedené tisky vznikly v litografické dílně Františka Pavlici v Hroznové Lhotě a za jeho obětavé spolupráce.

http://www.atelier-pavlica.cz/index.php?id=3

Poutní kostel sv. Antonínek


Blatnické búdy


Masarykovo náměstí Uh. Hradiště